Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Financie a dane

Accace k.s.

Mlynské nivy 16 - Twin City C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 32553000
Email: slovakia@accace.com
Web: www.accace.com I www.accace.sk
Partner: Peter Pašek
Externá komunikácia: Petra Konáriková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Baštová 38, 080 01 Prešov
Tel: +421 903 601042
Email: ibosela@acceptaudit.sk
Web: www.acceptaudit.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Bošela
Externá komunikácia: Branislav Bača
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nórsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ACCREDO s.r.o.

Partizánska 1078/1, 901 01 Malacky
Tel: +421 905 403286
Email: info@accredo.sk
Web: www.accredo.eu
Konateľ: Štefan Holeš
Externá komunikácia: Štefan Holeš
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54641187
Email: bratislava@asbgroup.eu
Web: www.asbgroup.eu
Konateľ: Zuzana Kolárová
Externá komunikácia: Zuzana Kolárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

AT Partners - Geneva Group International

Stromová 54, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 52966955
Fax: +421 2 52966956
Email: office@atpartners.sk
Web: www.atpartners.sk
Managing Partner: Marián Augustín

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

BDO, spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57106666
Fax: +421 2 57106610
Email: office@bdoslovakia.com
Web: www.bdoslovakia.com
Managing Partner: Peter Gunda
Externá komunikácia: Ivana Némethová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky, maďarsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

BMB Partners

Zámocká 34, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 21299000
Email: bmb@bmb.sk
Web: www.bmb.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, maďarsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

CCS Tax, k.s.

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 32606512
Fax: +421 2 32144000
Email: office@ccstax.sk
Web: www.ccstax.sk
Partner: Denisa Ružičková
Externá komunikácia: Miroslava Kompanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Deloitte na Slovensku

Pribinova 34, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 58249111
Fax: +421 2 58249222
Email: deloitteSK@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Managing Partner: Ivana Lorencovičová
Externá komunikácia: Monika Haburajova
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Deloitte Tax s.r.o.

Pribinova 34, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 58249111
Fax: +421 2 58249222
Email: deloittesk@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Partner: Ľubica Dumitrescu
Externá komunikácia: Monika Haburajová
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2