Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Financie a dane

Accace k.s.

Mlynské nivy 16 - Twin City C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 32553000
Email: slovakia@accace.com
Web: www.accace.com I www.accace.sk
Partner: Peter Pašek
Externá komunikácia: Petra Konáriková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Baštová 38, 080 01 Prešov
Tel: +421 903 601042
Email: ibosela@acceptaudit.sk
Web: www.acceptaudit.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Bošela
Externá komunikácia: Michal Bošela
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nórsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54641187
Email: bratislava@asbgroup.eu
Web: www.asbgroup.eu
Konateľ: Zuzana Kolárová
Externá komunikácia: Zuzana Kolárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

BDO, spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57106666
Fax: +421 2 57106610
Email: office@bdoslovakia.com
Web: www.bdoslovakia.com
Managing Partner: Peter Gunda
Externá komunikácia: Ivana Némethová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

BMB Partners

Zámocká 34, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 21299000
Email: bmb@bmb.sk
Web: www.bmb.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

Deloitte na Slovensku

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 58249111
Fax: +421 2 58249222
Email: deloitteSK@deloitteCE.com
Web: www.deloitte.sk
Country manager: Ivana Lorencovičová
Externá komunikácia: Ján Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ernst & Young, s. r. o. (EY)

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 33339111
Fax: +421 2 33339112
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk
Managing Partner: Marián Bíž
Externá komunikácia: Katarína Sekulová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

Mazars

Europeum Business Center, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59204700
Email: mazars@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Marek Marcinov
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Monarex Audit Consulting, s.r.o.

Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 915 391816
Email: pompura@monarex.sk
Web: www.monarex.sk/en
Managing Partner: Ladislav Pompura
Externá komunikácia: Janka Vodrážková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59350111
Fax: +421 2 59350222
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Věra Výtvarová
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2