Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tlačiarenské spoločnosti

Komárňanské tlačiarne - K. T. spol s r.o.

Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno
Tel: +421 911 929203
Email: info@komtlac.sk
Web: www.komtlac.sk
Konateľ: Štefan Meszlényi

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

NEOGRAFIA, a.s.

Sučianska 39A, 038 61 Martin
Tel: +421 43 4201241
Fax: +421 43 4201704
Email: info@neografia.sk
Web: www.neografia.sk
Generálny riaditeľ: Michal Tkáč

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

POLYGRAF PRINT spol. s r.o.

Čapajevova 44, 080 01 Prešov
Tel: +421 51 7460111
Fax: +421 51 7713270
Email: polygrafprint@polygrafprint.sk
Web: www.polygrafprint.sk
Generálny riaditeľ: Stanislav Potočňak

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenská Grafia, a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava - Rača
Tel: +421 2 49493111
Fax: +421 2 49493500
Email: grafia@grafia.sk
Web: www.grafia.sk
Generálny riaditeľ: Rudolf Rosskopf

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.