Greenpages Adresár slovenských spoločností

Sklársky priemysel

Johns Manville Slovakia, a. s.

Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Tel: +421 33 5918249
Email: fibers@jm.com
Web: www.jm.com
Predseda predstavenstva: Stefan Mohr
Externá komunikácia: Martin Kleinebrecht
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, poľsky, slovensky, taliansky, španielsky