Greenpages Adresár slovenských spoločností

Sklársky priemysel

Johns Manville Slovakia, a. s.

Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Tel: +421 33 5918249
Email: fibers@jm.com
Web: www.jm.com
Predseda predstavenstva: Stefan Mohr
Externá komunikácia: Martin Kleinebrecht
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, slovensky, taliansky, španielsky

MEDICAL GLASS, a.s.

Agátová 22, 844 03 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 2 69291256
Email: medical-glass@stevanatogroup.com
Web: www.stevanatogroup.com
Predseda predstavenstva: Sergio Stevanato

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

RONA, a. s.

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Tel: +421 42 4601505
Email: sales@rona.sk
Web: www.rona.glass
Predseda predstavenstva: Stanislav Biroš
Externá komunikácia: Dušan Hajdík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, francúzsky, rusky, taliansky, španielsky

Sisecam Automotive Slovakia s. r.o.

Továrenská 15, 901 14 Malacky
Tel: +421 34 7961100
Fax: +421 34 7961198
Email: infom@sisecam.com
Web: www.sisecam.com.tr/sk
Konateľ: Wassilios Kiriakou
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
Tel: +421 32 6557111
Email: info@vetropack.com
Web: www.vetropack.sk
Konateľ: Boris Sluka
Externá komunikácia: Regína Belohoubková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky