Greenpages Adresár slovenských spoločností

Developeri nehnuteľností

Alto Real Estate j. s. a.

Bottova 1, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)02 4445511 02 4-4455111
Email: office@altorealestate.sk
Web: www.altorealestate.sk
Predseda predstavenstva: Jozef Oravkin

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

ATOPS Development s. r. o.

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 948 136870
Email: info@atops.sk
Web: www.atops.sk
Konateľ: Jozef Janík
Externá komunikácia: Daniela Nemčeková
Komunikácia možná:
slovensky

ATRIOS GROUP

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 917 245000
Email: info@atrios.sk
Web: www.atrios.sk
Managing Partner: Peter Kysela
Externá komunikácia: Eva Špirková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

BENCONT DEVELOPMENT, a. s.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 33526000
Fax: +421 2 33526000
Email: group@bencont.sk
Web: www.bencont.sk/bencont-development
Konateľ: Martin Šimurda

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

BESICO REAL ESTATE, s.r.o.

Štúrova 22, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 3141501
Email: info@besico.eu
Web: www.besico.eu
Konateľ: Vladimír Vikor, Alex Hubrecht
Externá komunikácia: Lucia Bednáriková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

CORWIN SK a.s.

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54416007
Fax: +421 2 54416011
Email: corwin@corwin.sk
Web: www.corwin.sk
Predseda predstavenstva: Marián Hlavačka
Externá komunikácia: Michal Hájek
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

CRESCO REAL ESTATE, a.s.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20864321
Email: cresco@cresco.sk
Web: www.cresco.sk
Predseda predstavenstva: Štefan Beleš
Externá komunikácia: Ján Krnáč
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

CTP Invest SK, spol. s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 901 700508
Email: info@ctp.eu
Web: www.ctp.eu
Generálny riaditeľ: Remon L. Vos
Externá komunikácia: Radka Veletová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Finep SK a.s.

Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 902 207207
Email: info@finep.sk
Web: www.finep.sk
Riaditeľ: Borek Simandl
Externá komunikácia: Andrea Dömeová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

GRAFOBAL GROUP development, a. s.

Sasinková 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 50227200
Email: office@ggd.sk
Web: www.grafobalgroup.sk
Predseda predstavenstva: Pavel Komorník
Externá komunikácia: Ivana Tittelova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4