Greenpages Adresár slovenských spoločností

Developeri nehnuteľností

ITB Development, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32101721
Fax: +421 2 55565354
Email: itb@itb.sk
Web: www.itb.sk
Predseda predstavenstva: Igor Lichý

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Iuris Group, a.s.

Panenská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59980599
Fax: +421 2 59980586
Email: iuris@iuris.sk
Web: www.iuris.sk
Predseda predstavenstva: Pavel Bagin
Externá komunikácia: Viola Trávničková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

IURIS INVEST, s.r.o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59980514
Email: iuris@iuris.sk
Web: www.iuris.sk
Konateľ: Ľuboš Čema

Komunikácia možná:
anglicky

J & T REAL ESTATE, a.s.

RIVER PARK, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59418200
Fax: +421 2 59418201
Email: info@jtre.sk
Web: www.jtre.sk
Výkonný riaditeľ: Pavel Pelikán
Externá komunikácia: Daniel Suchý
Komunikácia možná:
anglicky, holandsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

LICITOR development, s.r.o.

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Tel: +421 905 863529
Email: development@licitor.sk
Web: www.development.licitor.sk
Generálny riaditeľ: Patrik Kurimský
Externá komunikácia: Ivana Lešťanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Lucron Group a.s.

STEINERKA Business Center, Legionárska 10, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 910 980717
Email: info@lucron.sk
Web: www.lucron.sk
Predseda predstavenstva: Zoltán Müller
Externá komunikácia: Pavel Baslík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

MiddleCap Real Estate, s. r. o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52451111
Email: realestate@middlecap.com
Web: www.middlecap.com
Konateľ: Róbert Michalica
Externá komunikácia: Hana Ruttkayová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

MM Invest Košice, s.r.o.

Továrenská 8, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 911 704605
Email: info@mminvest.sk
Web: www.mminvest.sk
Konateľ: Ján Marušin
Externá komunikácia: Ján Marušin
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20869000
Email: slovakia@p3parks.com
Web: www.p3parks.com
Generálny riaditeľ: Frank Pörschke
Externá komunikácia: Aneta Bačik Drabová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Penta Real Estate, s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 57788111
Email: bratislava@pentarealestate.com
Web: www.pentarealestate.com
Managing Partner: Marek Dospiva
Externá komunikácia: Lenka Vargová
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4