Greenpages Adresár slovenských spoločností

Software a systémová integrácia

exe, a.s.

Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 67296111
Fax: +421 2 67296666
Email: recepcia@exe.sk
Web: www.exe.sk
Generálny riaditeľ: Richard Hrabovský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Email: media@pixelfederation.com
Web: www.pixelfederation.com
Výkonný riaditeľ: Daniel Duranka
Externá komunikácia: Katarína Zacharová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SAP Slovensko s.r.o.

Twin City - Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58256200
Fax: +421 2 58256333
Email: info.slovak@sap.com
Web: www.sap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Ferenec

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58224111
Fax: +421 2 58224520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Marián Skákala
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

TEMPEST a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 50267111
Fax: +421 2 50267100
Email: info@tempest.sk
Web: www.tempest.sk
Konateľ: Jozef Šipoš

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tel: +421 37 7760111
Fax: +421 37 7760199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai, Steffen Breucker
Externá komunikácia: Veronika Tomašovičová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky
Stránky: 1 | 2