Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Nadácie

Nadácia J&T

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Email: cabanova@nadaciajt.sk
Web: www.nadaciajt.sk

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Tel: +421 (0)904 970100
Email: info@nadaciakia.sk
Web: www.nadaciakia.sk

Nadácia Orange

Metodova 8, 821 08 Bratislava - Nové Mesto
Email: info@nadaciaorange.sk
Web: www.nadaciaorange.sk

Nadácia Penta

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5778-8192
Email: toth@pentainvestments.com
Web: www.pentainvestments.com/sk/social-responsibility.aspx

Nadácia pre deti Slovenska

Heydukova 3, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-6471
Email: nds@nds.sk
Web: www.nds.sk

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4862-6318
Email: nadacia@slsp.sk
Web: www.nadaciaslsp.sk

Nadácia SPP

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)907 987981
Email: projekty@nadaciaspp.sk
Web: www.nadaciaspp.sk

Nadácia Tatra banky

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)918 639471
Email: zajac@changenet.sk, zuzana_bohmerova@changenet.sk
Web: www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tesco

Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 4747-6743
Email: nadaciatesco@sk.tesco-europe.com
Web: tesco.sk/tesco-sr/spolocenska-zodpovednost/nadacia-tesco

Nadácia Volkswagen Slovakia

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 (0)2 6964-2867
Email: nadacia.volkswagen@volkswagen.sk
Web: www.nadacia-volkswagen.sk
Stránky: 1 | 2 | 3