Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

AHK Slowakei

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2085-0620
Email: info@ahk.sk
Web: slowakei.ahk.de
Generálny riaditeľ: Peter Kompalla
Externá komunikácia: Markus Halt
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Americká obchodná komora v Slovenskej republike

Hodžovo námestie 2 - Hotel Crowne Plaza, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-0534
Email: office@amcham.sk
Web: www.amcham.sk
Výkonný riaditeľ: Ronald Blaško

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Brazílsko - slovenská obchodná komora

Palisády 724/47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3218-1409
Email: info@brazilslovakiacc.sk
Web: www.brazilslovakiacc.sk
Predseda: Milan Cigáň

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Francúzsko - slovenská obchodná komora

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-3411
Email: fsok@fsok.sk
Web: www.fsok.sk
Výkonný riaditeľ: Zuzana Desvergnes

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Hispánsko - slovenská obchodná komora

Poštová 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5249-3005
Email: info@camaradecomercio.sk
Web: www.camaradecomercio.sk
Predseda predstavenstva: Francisco de la Sierra
Externá komunikácia: Alzbeta Nemcekova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Moskovská 13, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)904 281608
Email: director@netherlandschamber.sk
Web: www.netherlandschamber.sk
Výkonný riaditeľ: Adriana Kukučková

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Grösslingová 4, 816 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5413-1228
Email: sopkurad@sopk.sk
Web: www.sopk.sk
Predseda: Peter Mihók

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovensko - poľská obchodná komora

Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 7235-102
Email: zahrza@za.scci.sk
Web: www.spok.sk
Predseda: Stanislav Kučírek
Externá komunikácia: Róbert Vydra
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Švédska obchodná komora v SR

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)917 750884
Email: swedcham@sweden.sk
Web: www.sweden.sk
Predseda predstavenstva: Jan Norrman
Externá komunikácia: Michaela Bezecná
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Taliansko - Slovenská obchodná komora

Michalská 7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)948 899880
Email: info@camit.sk
Web: www.camit.sk
Generálny riaditeľ: Giorgio Dovigi

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.