Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Relokácia

AGS Bratislava International Movers

Prístavná 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5341-9227
Email: sales-bratislava@agsmovers.com
Web: www.agsmovers.com
Country manager: Justas Cemnolonskas
Externá komunikácia: Justas Cemnolonskas
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

COMPRA s.r.o.

Mierová 83, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)905 408242
Fax: +421 (0)905 563324
Email: compra@compra.sk
Web: www.compra.sk
Generálny riaditeľ: Dagmar Lešková, Martina Kapušová
Externá komunikácia: Martina Kapušová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

FRACHTMEISTER International

Trnavská 70, 821 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)948 251707
Email: ladislav.holocsi@frachtmeister.com
Web: www.frachtmeister.com
Konateľ: Ladislav Holocsi
Externá komunikácia: Ladislav Holocsi
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Move One, s.r.o.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 6353-1303
Email: slovakia@moveoneinc.com
Web: www.moveoneinc.com
Riaditeľ: Alica Kačmariková

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pro Relocation s.r.o.

Mliekarenská 7, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2090-2020
Email: slovakia@prorelo.com
Web: www.prorelo.com
Generálny riaditeľ: Ivona Demáčková

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

ProfiDeCon Slovakia s.r.o.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 318404
Email: info@profidecon.sk
Web: www.profidecon.com
Generálny riaditeľ: Patricia Tóthová
Externá komunikácia: Veronika Bakova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

REAL DEAL + s.r.o.

Mierová 26 982 01 Tornaľa, 982 01 Tornaľa
Tel: +421 (0)948 899236
Email: info@realdealplus.com
Web: www.realdealplus.com
Konateľ: NA

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Santa Fe Relocation Services, s.r.o.

Mlynske nivy 77, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2040-0844
Email: slovakia@santaferelo.com
Web: www.santaferelo.com
Konateľ: Anthony Heszberger

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

SlovakiaInvest Group s.r.o.

Lazaretská 8, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3214-4901
Fax: +421 (0)2 5292-1319
Email: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Web: www.slovakiainvest.ru
Generálny riaditeľ: Milan Kurota
Externá komunikácia: Ekaterina Pleshanova
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky