Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5069-2191
Fax: +421 (0)2 5069-2010
Email: info@sepsas.sk
Web: www.sepsas.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Obert
Externá komunikácia: Norbert Deák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.