Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Slovensko - rakúska obchodná komora

Kutlíková 17, P.O. BOX 228, 814 99 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6353-6787
Fax: +421 (0)2 6353-6788
Email: sohk@sohk.sk
Web: www.sohk.sk
Prezident: Mária Berithová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Slovensko - rakúska obchodná komora:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.