Greenpages Adresár slovenských spoločností

Dodávka elektriny a plynu

eustream, a.s.

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 62507111
Fax: +421 2 62507051
Email: info@eustream.sk
Web: www.eustream.sk
Generálny riaditeľ: Rastislav Ňukovič
Externá komunikácia: Pavol Kubík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
Tel: +421 33 5311111
Fax: +421 2 48262905
Email: info@javys.sk
Web: www.javys.sk
Generálny riaditeľ: Pavol Štuller
Externá komunikácia: Miriam Žiaková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 40242111
Fax: +421 2 40242510
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martin Babulic
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Skupina ZSE

Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 850 111555
Email: kontakt@zse.sk
Web: www.skupinazse.sk
Generálny riaditeľ: Markus Kaune
Externá komunikácia: Michaela Dobošová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 50692191
Fax: +421 2 50692010
Email: info@sepsas.sk
Web: www.sepsas.sk
Generálny riaditeľ: Jaroslav Vach
Externá komunikácia: Zuzana Bednárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58661111
Email: info@seas.sk
Web: www.seas.sk
Predseda predstavenstva: Branislav Strýček
Externá komunikácia: Oľga Baková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 62621111
Fax: +421 2 62628070
Email: spp@spp.sk
Web: www.spp.sk
Predseda predstavenstva: Vojtech Ferencz
Externá komunikácia: Ondrej Šebesta
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

SPP - distribúcia, a. s.

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20402001
Email: info@spp-distribucia.sk
Web: www.spp-distribucia.sk
Generálny riaditeľ: Martin Hollý
Externá komunikácia: Milan Vanga
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel: +421 41 5191111
Fax: +421 41 5192575
Email: sse@sse.sk
Web: www.sse.sk
Generálny riaditeľ: Zdeněk Schraml
Externá komunikácia: Michaela Krivá
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 55 6102001
Email: info@vse.sk
Web: www.vseholding.sk
Generálny riaditeľ: Markus Kaune
Externá komunikácia: Andrea Danihelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.