Greenpages Adresár slovenských spoločností

Strojárstvo a automobilový

YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne
Tel: +421 2 4307020
Fax: +421 (0)42 4307-050
Email: praca.yura@centrum.sk
Web: www.yuracorp.co.kr
Konateľ: Jong Hwan Park
Externá komunikácia: Martina Galánková
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ZF Slovakia, a. s.

Strojárenská 2, 917 02 Trnava
Tel: +421 33 5959111
Fax: +421 33 5959300
Email: info-ssl@zf.com
Web: www.zf.com/sk
Predseda predstavenstva: Dietmar Weigt
Externá komunikácia: Petra Lužáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2 | 3