Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Agentúry dočasného zamestnávania

PROPLUSCO spol. s r.o.

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 6541-2143
Email: info@proplusco.sk
Web: www.proplusco.sk
Konateľ: Peter Uličný

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

STAFF AG, a. s.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)940 417911
Email: maro@staffag.sk
Web: www.staffag.sk
Predseda predstavenstva: Silvia Lienerová
Externá komunikácia: Tomáš Maro
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

syncreon Slovakia s. r. o.

Štúrova 22, Nitra, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)905 860000
Email: praca-nitra@syncreon.com
Web: www.syncreon.sk
Generálny riaditeľ: Lee Raynor

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SYNERGIE Slovakia s.r.o.

Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-5522
Fax: +421 (0)2 5441-5489
Email: synergie@synergie.sk
Web: www.sandyou.sk, www.synergie.sk
Country manager: Martin Huba
Externá komunikácia: Martin Huba
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

TRANSFER International Staff k.s.

Račianska 96, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)948 188059
Email: recruiting@transfer-personal.sk
Web: www.transfer-personal.com
Výkonný riaditeľ: Vladimír Jančo
Externá komunikácia: Tomáš Kušmirek
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-8304
Email: infoslovakia@trenkwalder.com
Web: sk.trenkwalder.com
Generálny riaditeľ: Michal Veselý
Externá komunikácia: Martin Sokol
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2