Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tréningové agentúry

BALANCED s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)911 895440
Email: dusan@balanced.sk
Web: www.balanced.sk
Konateľ: Dušan Straňák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Business Coaching College, s. r. o.

Karloveské rameno 6, 811 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)905 659188
Email: karpinska@koucovaciaskola.sk
Web: www.koucovaciaskola.sk
Managing Partner: Zuzana Karpinská

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Consilium Development, s.r.o.

Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5342-1144
Fax: +421 (0)2 5441-0272
Email: development@consilium.sk
Web: www.consilium.sk
Konateľ: Vladimír Koša

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Krasovského 13, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 4569-2988
Email: info.slovakia@develor.com
Web: www.develor.sk, www.develor.com
Výkonný riaditeľ: Martin Kunc
Externá komunikácia: Martin Kunc
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5932-4488
Email: office@pendlpiswanger.sk
Web: www.pendlpiswanger.sk
Managing Partner: Eva Strečková
Externá komunikácia: Michal Strečok
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Excellent Partners

Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice
Tel: +421 (0)905 737877
Email: office@extpartners.sk
Web: www.extpartners.sk
Managing Partner: Boris Kapucian
Externá komunikácia: Vlado Leško
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

FBE Bratislava, s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5441-8513
Fax: +421 (0)2 5441-8515
Email: fbe@fbe.sk
Web: www.fbe.sk
Výkonný riaditeľ: Daniel Laco

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 2399-080
Email: info@ipaslovakia.sk
Web: www.ipaslovakia.sk
Konateľ: Jozef Krištak

Komunikácia možná:
anglicky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-1515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Generálny riaditeľ: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Tomáš Hőrik
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 4446-2674
Fax: +421 (0)2 4446-2677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2