Greenpages Adresár slovenských spoločností

Audítorské spoločnosti

Moore BDR s. r. o.

Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4700041
Email: bdr@bdrbb.sk
Web: www.moore-bdr.sk
Partner: Ľudmila Svätojánska Kiňová
Externá komunikácia: Martin Kiňo
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59350111
Fax: +421 2 59350222
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Martin Gallovič
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Renaudit

Jasná 13, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6550281
Email: info@renaudit.sk
Web: www.renaudit.sk
Výkonný riaditeľ: Paulína Paramonová
Externá komunikácia: Paulína Paramonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57200400
Fax: +421 2 52733635
Email: bratislava@roedl.com
Web: www.roedl.com/slovakia
Konateľ: Igor Palkovič
Externá komunikácia: Igor Palkovič
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

TPA AUDIT, s.r.o.

Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57351111
Email: office@tpa-group.sk
Web: www.tpa-group.sk
Managing Partner: Ivan Paule

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

VGD SLOVAKIA s.r.o.

Karpatská 8, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59201112
Email: info.bratislava@vgd.eu
Web: www.vgd.eu
Managing Partner: Bart Waterloos

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2