Greenpages Adresár slovenských spoločností

Drevársky a papierenský priemysel

BUKOCEL, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Tel: +421 57 4413033
Fax: +421 57 4412559
Email: bukocel@bukoza.sk
Web: www.bukoza.sk
Predseda predstavenstva: Miloslav Dittrich
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Tel: +421 57 4413005
Fax: +421 57 4412499
Email: exim@bukoza.sk
Web: www.bukoza.sk
Predseda predstavenstva: Milan Gilan

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

DOKA DREVO, s.r.o.

Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4127770
Fax: +421 48 4360499
Email: info_dds@doka.com
Web: www.doka.com/dokadrevo
Konateľ: Miroslav Piliarkin, Ján Šišlák
Externá komunikácia: NA NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Essity Slovakia s.r.o.

Gemerská Hôrka 400, 049 12 Gemerská Hôrka
Tel: +421 58 7860212
Fax: +421 58 7860333
Email: gh.recepcia@essity.com
Web: www.essity.com
Country manager: Vladimír Veselý
Externá komunikácia: Júlia Ronecová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

IKEA Industry Slovakia s.r.o.

Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky
Tel: +421 34 7964111
Email: NA
Web: www.inter.ikea.com
Generálny riaditeľ: Milan Sury
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4344111
Fax: +421 48 4344191
Email: lesysr@lesy.sk
Web: www.lesy.sk
Generálny riaditeľ: NA
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Celulózka 3494, 011 61 Žilina
Tel: +421 41 5121401
Fax: +421 41 5121509
Email: metsatissue.sk@metsagroup.com
Web: www.metsatissue.com
Country manager: Pavol Holmík
Externá komunikácia: Pavol Holmík
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Tel: +421 44 4362222
Fax: +421 44 4327701
Email: mondi.scp@mondigroup.com
Web: www.mondislovensko.sk
Prezident: Matjaž Gorjup
Externá komunikácia: Dominika Ošková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

PRP, s.r.o.

Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
Tel: +421 (0)047 483001 047 -4830010
Email: info@prp.sk
Web: www.prp.sk
Riaditeľ: Igor Sitár

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Pod lipami 1435/7, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel: +421 44 5207000
Fax: +421 44 5222099
Email: info@rettenmeier.sk
Web: www.rettenmeier.com
Konateľ: Ingrid Benčová
Externá komunikácia: NA NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2