Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - ľudský kapitál

Jenewein Group CZ | SK

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54436001
Fax: +421 2 54436001
Email: info@jeneweingroup.com
Web: www.jeneweingroup.com
Generálny riaditeľ: Martin Krekáč
Externá komunikácia: Jana Hyžová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52631515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Managing Partner: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Peter Bališ
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide a Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 2 44462674
Fax: +421 2 44462677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

SLÁVIK & STELL s. r. o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 903 556237
Email: slavik@slavikandstell.com
Web: www.slavikandstell.com
Managing Partner: Dalibor Slávik
Externá komunikácia: Dalibor Slávik
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57108304
Email: infoslovakia@trenkwalder.com
Web: sk.trenkwalder.com
Generálny riaditeľ: Michal Veselý
Externá komunikácia: Martin Sokol
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

TRIGON Consulting s.r.o.

Majerská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 915 815732
Email: trigon@trigon-consulting.sk
Web: www.trigon-consulting.sk
Managing Partner: Miroslav Lichý
Externá komunikácia: Miroslav Lichý
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2