Greenpages Adresár slovenských spoločností

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

Elanor Slovakia, spol. s r. o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20812646
Email: info@elanor.sk
Web: www.elanor.eu
Riaditeľ: Svetlana Miklánková

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Ernst & Young, s. r. o. (EY)

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 33339111
Fax: +421 2 33339112
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk
Managing Partner: Marián Bíž
Externá komunikácia: Katarína Sekulová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59984111
Email: kpmg@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Managing Partner: Kenneth Ryan
Externá komunikácia: Monika Révayová
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

LeitnerLeitner Tax s.r.o.

Staromestská 3, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59101800
Fax: +421 2 59101850
Email: bratislava.office@leitnerleitner.com
Web: www.leitnerleitner.com
Partner: Anna Fábryová
Externá komunikácia: Miroslava Vojteková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Mazars

SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59204700
Fax: +421 2 59204703
Email: office@mazars.sk
Web: www.mazars.sk
Managing Partner: Mickael Compagnon
Externá komunikácia: Marek Marcinov
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59350111
Fax: +421 2 59350222
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Bartosz Jasiolek
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Renaudit

Jasná 13, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6550281
Email: info@renaudit.sk
Web: www.renaudit.sk
Výkonný riaditeľ: Paulína Paramonová
Externá komunikácia: Paulína Paramonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

TPA AUDIT, s.r.o.

Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57351111
Email: office@tpa-group.sk
Web: www.tpa-group.sk
Managing Partner: Ivan Paule

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

TPA TAX, k.s.

Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57351124
Email: office@tpa-group.sk
Web: www.tpa-group.sk
Managing Partner: Peter Ďanovský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

VGD SLOVAKIA s.r.o.

Karpatská 8, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59201112
Email: info.bratislava@vgd.eu
Web: www.vgd.eu
Managing Partner: Bart Waterloos

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

Stránky: 1 | 2