Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a termálne parky

AquaCity Poprad

Športová 1397/1, 058 01 Poprad
Tel: +421 52 7851111
Fax: +421 52 7851508
Email: info@aquacity.sk
Web: www.aquacity.sk
Konateľ: Richard Pichonský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

AQUALAND Banská Bystrica

Švermova ulica 45, 974 04 Banská Bystrica
Tel: +421 903 712033
Email: marketing@dixon.sk
Web: www.aqualandbb.eu
Generálny riaditeľ: Juraj Sninský
Externá komunikácia: Eva Debnárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Aquapark Delňa

Jelšová 5, 080 05 Prešov
Tel: +421 904 298777
Email: info@aquaparkpresov.sk
Web: www.aquaparkpresov.sk
Konateľ: NA

Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Aquapark Trnava

Rybníková 16, 917 01 Trnava
Tel: +421 940 631960
Email: info@aquaparktrnava.sk
Web: www.aquaparktrnava.sk
Riaditeľ: Dávid Balog

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

AquaRelax Dolný Kubín

Ul. Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín
Tel: +421 43 2388374
Email: info@aquakubin.sk
Web: www.aquakubin.eu
Konateľ: Stanislav Vilček
Externá komunikácia: Simona Bellová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Aquaruthenia

Bardejovská 37, 089 01 Svidník
Tel: +421 (0)0918 54888 0918- 548882
Email: recepcia@aquaruthenia.sk
Web: www,aquaruthenia.sk
Riaditeľ: Rozália Gonšenicová
Externá komunikácia: Rozália Gonšenicová
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

AVA Thermalpark Diakovce

Hlavná 847, 925 81 Diakovce
Tel: +421 903 712390
Fax: +421 31 7852265
Email: info@kupaliskodiakovce.sk
Web: www.kupaliskodiakovce.sk
Konateľ: Alexander Gyurkovics
Externá komunikácia: Andrea Platková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Kúpalisko a kemping Margita-Ilona

Kalinčiakovo, 934 01 Levice
Tel: +421 36 6314286
Email: margita-ilona@margita-ilona.sk
Web: www.margita-ilona.sk
Konateľ: Ján Lacek
Externá komunikácia: Ján Lacek
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

meander invest, s. r. o.

Oravice 109, 027 44 Tvrdošín
Tel: +421 43 5504601
Fax: +421 43 5394107
Email: recepcia@meanderoravice.sk
Web: www.meanderoravice.sk
Generálny riaditeľ: NA

Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Senec - Aquapark

Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec
Tel: +421 2 45648021
Fax: +421 2 45647688
Email: marketing@aquaparksenec.sk
Web: www.aquaparksenec.sk
Riaditeľ: Michal Petráš
Externá komunikácia: Ľudmila Rarbovská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, maďarsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia.

Stránky: 1 | 2 | 3