Greenpages Adresár slovenských spoločností

Banky

365.bank, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 850 111666
Email: hello@365.bank
Web: www.365.bank
Generálny riaditeľ: Andrej Zaťko
Externá komunikácia: Linda Valko Gáliková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 850 111777
Email: info@csob.sk
Web: www.csob.sk
Generálny riaditeľ: Daniel Kollár
Externá komunikácia: Anna Jamborová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59418111
Fax: +421 2 59418115
Email: info@jtbanka.sk
Web: www.jtbanka.sk
Riaditeľ: Anna Macaláková
Externá komunikácia: Milan Janásik
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59277328
Fax: +421 2 52961959
Email: kb@kb.sk
Web: www.kb.sk; www.kb.cz
Country manager: Katarína Kurucová
Externá komunikácia: Šárka Nevoralová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina
Tel: +421 41 5111111
Email: info@primabanka.sk
Web: www.primabanka.sk
Predseda predstavenstva: Jan Rollo
Externá komunikácia: Eva Čonková
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Bajkalská 30, P.O. Box 48, 829 48 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58555855
Fax: +421 2 58231134
Email: infopss@pss.sk
Web: www.pss.sk
Predseda predstavenstva: Jiří Plíšek
Externá komunikácia: Jozef Plško
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 48621111
Fax: +421 2 58628670
Email: info@slsp.sk
Web: www.slsp.sk
Generálny riaditeľ: Peter Krutil
Externá komunikácia: Štefan Frimmer
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59191000
Email: tatrabanka@tatrabanka.sk
Web: www.tatrabanka.sk
Generálny riaditeľ: Michal Liday
Externá komunikácia: Simona Miklošovičová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tel: +421 2 69202090
Fax: +421 2 49503406
Email: unitel@unicreditgroup.sk
Web: www.unicreditbank.sk
Riaditeľ: Jaroslav Habo
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 850 123000
Email: kontakt@vub.sk
Web: www.vub.sk
Generálny riaditeľ: Jozef Kausich
Externá komunikácia: Martina Hrivnáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.