Greenpages Adresár slovenských spoločností

Banky

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 850 123000
Email: kontakt@vub.sk
Web: www.vub.sk
Generálny riaditeľ: Jozef Kausich
Externá komunikácia: Martina Hrivnáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2