Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poisťovne

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 50122222
Email: allianz@allianz.sk
Web: www.allianz.sk
Prezident: Todor Todorov
Externá komunikácia: Lucia Muthová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 850 111303
Email: infolinka@csob.sk
Web: www.csob.sk
Generálny riaditeľ: Martin Daller
Externá komunikácia: Anna Jamborová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Generali Poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Lamač
Tel: +421 2 38111117
Fax: +421 2 58576100
Email: generali.sk@generali.com
Web: www.generali.sk
Country manager: Roman Juráš
Externá komunikácia: Katarína Ondra
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 800 112222
Email: www.kpas.sk/napiste-nam
Web: www.kpas.sk
Generálny riaditeľ: Slávka Miklošová
Externá komunikácia: Viera Puškárová
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57299999
Email: marketing@koop.sk
Web: www.koop.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Bakeš
Externá komunikácia: Silvia Nosková Illášová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59363111
Fax: +421 2 59363255
Email: metlife@metlife.sk
Web: www.metlife.sk
Generálny riaditeľ: Pavol Dorčák
Externá komunikácia: Milan Drdoš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

NN Životná poisťovňa, a.s.

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 850 111464
Fax: +421 2 59313999
Email: klient@nn.sk
Web: www.nn.sk
Generálny riaditeľ: Peter Brudňák
Externá komunikácia: Daniela Tomášková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Swiss Re Management AG, organizačná zložka Bratislava

Mlynské Nivy 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 58314900
Email: www.swissre.com
Web: www.swissre.com
Country manager: Nima Motazed

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 907 466759
Fax: +421 2 53631111
Email: union@union.sk
Web: www.union.sk
Generálny riaditeľ: Michal Špaňár
Externá komunikácia: Kristína Baluchová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

UNIQA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Krasovského 15, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 32600100
Fax: +421 2 57883210
Email: info@uniqa.sk
Web: www.uniqa.sk
Generálny riaditeľ: Rastislav Havran
Externá komunikácia: Beata Lipšicová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2