Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poisťovne

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 850 606060
Email: infopoistovna@wuestenrot.sk
Web: www.wuestenrot.sk
Predseda predstavenstva: Marian Hrotka
Externá komunikácia: Gabriela Holková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2