Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

G. Lehnert, s.r.o.

Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59800411
Fax: +421 2 59800400
Email: lehnert@lehnert.sk
Web: www.lehnert.sk
Managing Partner: Igor Schweizer

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

GARAJ & Partners s.r.o.

Jozefská 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20710023
Email: office@garajpartners.sk
Web: www.garajpartners.sk
Partner: Marian Garaj

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Glatzová & Co., s. r. o.

Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 232 335333
Fax: +421 232 335330
Email: office.sk@glatzova.com
Web: www.glatzova.com
Partner: Veronika Pázmányová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.

Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
Tel: +421 (0)041 562246 041 -5622467
Email: office@hadbabny.sk
Web: www.hadbabny.sk
Konateľ: Emil Hadbábny

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky, taliansky

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32113900
Fax: +421 2 32113901
Email: office@havelpartners.sk
Web: www.havelpartners.sk
Konateľ: Jaroslav Havel
Externá komunikácia: Veronika Ryšávková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Highgate Law & Tax s. r. o.

Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 907 768793
Email: tomas.demo@highgate.sk
Web: www.highgate.sk
Managing Partner: Tomáš Demo

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, rusky, španielsky

Hillbridges, s.r.o.

Gorkého 4, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32191111
Fax: +421 2 32144888
Email: hillbridges@hillbridges.com
Web: www.hillbridges.com
Partner: Zuzana Č. Bartošovičová, Miroslav Trenčan, Zora Mistríková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

HKV Law Firm s.r.o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54410160
Email: office@hkv.sk
Web: www.hkv.sk
Partner: Roman Hamala
Externá komunikácia: Martin Kluch
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kálov 1, 010 01 Žilina
Tel: +421 908 602103
Email: info@legalfirm.sk
Web: www.legalfirm.sk
Managing Partner: Róbert Hronček

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

IURISTICO s. r. o.

Cimborkova 13, 040 01 Košice - Sever
Tel: +421 55 6256530
Email: office@iuristico.eu
Web: www.iuristico.eu
Konateľ: Ivan Ivančo

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9