Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Noerr s.r.o.

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59101010
Fax: +421 2 59101011
Email: recepciaba@noerr.com
Web: www.noerr.com
Managing Partner: Pavol Rak
Externá komunikácia: Gabriela Psotkova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.

Františkánska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 55 7275225
Email: jnovicky@aknovicky.cz
Web: www.aknovicky.cz
Konateľ: Jaroslav Novický

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54418700
Email: lesko@peterkapartners.sk
Web: www.peterkapartners.com
Partner: Ľubomír Leško
Externá komunikácia: Simona Matufková Simona Matufková
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky, chorvátsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32609452
Email: office@polacekpartners.sk
Web: www.polacekpartners.sk
Managing Partner: Pavol Poláček

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky, maďarsky, nemecky

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59350111
Fax: +421 2 59350222
Email: sk_office_general@pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Managing Partner: Hugh Owen
Externá komunikácia: Mariana Butkovská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

PRK Partners s.r.o.

Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32333232
Fax: +421 2 32333222
Email: bratislava@prkpartners.com
Web: www.prkpartners.com
Partner: Martin Kříž
Externá komunikácia: Lucia Schnablová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, nemecky, francúzsky, rusky, čínsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Tel: +421 33 5332388
Fax: +421 33 5332389
Email: tomas.pavlovic@ppak.sk, maros.prosman@ppak.sk
Web: www.prosman-pavlovic.sk
Partner: Maroš Prosman

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Thurzova 7, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)0421 905 -123542
Email: office@puchalla.sk
Web: www.puchalla.sk
Managing Partner: Martin Puchalla

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, nemecky

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57200400
Email: bratislava@roedl.com
Web: www.roedl.com/slovakia
Partner: Maroš Tóth
Externá komunikácia: Angelika Gál
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32333444
Fax: +421 2 32333443
Email: office-ba@r-p.sk
Web: www.r-p.sk
Managing Partner: Jaroslav Ružička
Externá komunikácia: Denisa Brighton
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9