Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32113031
Email: office@actlegal-mph.com
Web: www.mph-advocates.com
Konateľ: Milan Malata

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

MAPLE & FISH s.r.o.

Žižkova 22B, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57102777
Fax: +421 2 57102711
Email: info@maplefish.sk
Web: www.maplefish.sk
Partner: Viliam Karas

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

MAREK PARTNERS s.r.o.

Mudroňova 51, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54418894
Email: office@marek.sk
Web: www.marek.sk
Konateľ: Ľubomír Marek
Externá komunikácia: Ľubomír Marek
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Martin Pavle s. r. o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32310525
Email: office@martinpavle.sk
Web: www.martinpavle.sk
Managing Partner: Martin Pavle

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Matejka Friedmannová s. r. o.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 38105493
Email: office@matejka.company
Web: www.matejka.company
Konateľ: Ondrej Matejka

Komunikácia možná:
slovensky, anglicky

MATHISON legal s. r. o.

Galvániho Business Centre 15/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 908 587876
Email: office@mathisonlegal.sk
Web: www.mathisonlegal.sk
Managing Partner: Oliver Majdúch

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, rusky, slovensky

MCGA legal, s.r.o.

Partizánska 2, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54641851
Fax: +421 2 54641852
Email: recepcia@mcga.sk
Web: www.mcga.sk
Managing Partner: Branislav Juráš

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

MENKE LEGAL s.r.o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 221 291410
Fax: +421 220 910845
Email: office@menke-legal.com
Web: www.menke-legal.com
Managing Partner: Lucia Menke

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 21025250
Fax: +421 2 21025251
Email: bratislava@nka.eu
Web: www.nka.eu/sk
Managing Partner: Martin Nedelka

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, francúzsky, rusky

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Lazaretská 2333/12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20921210
Email: office@nitschneider.com
Web: www.nitschneider.com
Managing Partner: Dušan Nitschneider
Externá komunikácia: Zuzana Nitschneiderová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9